Avdeling Sentrum

Avd Sentrum ligger i Nordahl Brunsgt. 5 i sentrum av Oslo. Avdelingen er en oppfølgingskole for fengslene i Oslo og gir opplæring til elever tilknyttet kriminalomsorgen.

Inntak foregår gjennom hele året.

Ved inntak kontaktes skoleavdelingens rådgiver for samtale, kartlegging og planlegging av utdanning og yrkesveiledning.

Opplæringen foregår i små grupper og er tilpasset den enkelte. Vi tilbyr kurs av kortere varighet og kurs som tar sikte på eksamen på videregående skoles nivå. Det er mulig å ta enkeltfag slik at skolegangen kan kombineres med for eksempel deltidsjobb

Skolen tilrettelegger for, og gjennomfører realkompetansevurdering.

Brosjyre med oversikt over skoletilbudet på avdeling Sentrum finner du her.Kontakt
Skolerådgiver og oppfølgingsleder Ingrid Tengmark: 22 94 33 40